www.krabinews.net
 
 
-A +A
 หน้าหลัก 

 คอลัมน์ 

 ข่าวย้อนหลัง 

 รายงานพิเศษ 

 ติดต่อเรา 

รู้เรื่องเลือกตั้ง
สังคมสีกากี
สังคมเมืองกระบี่
อ.ต่อ เขียนเอง
กลิ่น คงเหมือนเพชร

อบต.อ่าวนางส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น


พันคำ นายก อบต.อ่าวนาง  สร้างชุมชนด้วยการศึกษา พัฒนาคนในท้องถิ่นด้วยรากฐานทางการศึกษา  มุ่งยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นรองรับประชาคมอาเซียน

นายพันคำ  กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง  เล่าว่า ตนเป็นผู้นำท้องถิ่น ดำรงต่ำเหน่ง นายก อยต.อ่าวนาง มา 4 สมัยติดต่อกัน เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับการทำงานทุกรูปแบบ มาอย่างหนักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในด้านต่างๆ ด้านสาธารณูปโภคบริโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การส่งเสริมอาชีพ  การศึกษา รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ด้านประเพณีศาสนา วัฒนธรรม  และอื่นๆ เพื่อต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี 

แต่สิ่งที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาที่เข้ามารับใช้ประชาชน ในตำแหน่งนายก อบต.อ่าวนาง 4 สมัยซ้อน คือการส่งเสริม เด็ก และเยาวชนในตำบลอ่าวนางให้ได้รับการศึกษาที่ดี  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต การวางระบบการศึกษาที่ดี ต้องส่งเสริมการศึกษาให้ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย  ดังนั้นการให้ความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ก้าวแรก เพื่อการศึกษาที่ดีกว่าของเด็กและเยาวชน ต้องเริ่มตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล และประถมศึกษาไปตามลำดับ พูดง่ายคือต้องทำไปพร้อมๆกัน

ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ทั้งหมด 126 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทางน้ำ อย่างเกาะพีพี   แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน  ประชากรทั้งหมด 10,960 คน   อบต.อ่าวนางมีงบประมาณปีละ 110 กว่าล้านบาท มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ  เช่น อ่าวนาง อ่าวไร่เล และเกาะพีพี เป็นต้น  สถานที่พักโรงแรม รีสอร์ท หลากหลายรูปแบบ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว จากศักยภาพของตำบลอ่าวนางในด้านความเจริญของธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าขาย  การบริการ และการใช้แรงงาน   ทำให้คนจากหลายจังหวัด รวมทั้งแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก 

สิ่งที่ อบต.อ่าวนางคิดและวางแผนในการพัฒนาตำบลอ่าวนางในอนาคต นอกเหนือจากด้านสาธารณูปโภคบริโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้ว  การส่งเสริมการศึกษา  การวางระบบการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีการศึกษาที่ดี เมื่อโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคตที่สดใส่ มีหน้าที่การงานที่ดี ไม่เป็นภาระของสังคม   ต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานจากลูกหลาน  จากเด็กเล็กๆ เพื่อให้มีรากฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาของ อบต.อ่าวนาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2549  อบต.อ่าวนางได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านช่องพลี  ตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เข้ามาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เป็นโรงเรียนแรกในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง และเป็นโรงเรียนแรกใน อำเภอเมืองกระบี่  และได้ทุ่มงบประมาณหลายล้านบาทจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 6 ปี ระยะทางได้พิสูจน์ให้สังคม  กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่จับตา อบต.อ่าวนางว่าจะไปรอด หรือไม่รอด จะว่ายน้ำข้ามแม่ได้หรือไม่  ทุกสายตาจ้องจับตาการเดินงานทุกย่างกว้า  แต่คำตอบที่พูดออกไปด้วยความยินดีและรอยยิ้มของ ผู้บริการ ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

จากอดีตโรงเรียนบ้านช่องพลี มีเด็กนักเรียน 80 คน อาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอนทรุดโทรม แต่เมื่อ อบต.เข้ามาดูแล เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อมีการทุ่งงบประมาณเข้ามาการพัฒนา หลายล้านบาทมีการก่อสร้างอาคารเรียน  โรงยิม พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  เทศโนโลยีที่ทันยุคทันสมัย อุปกรณ์กีฬา มีนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทำให้ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 608 คน  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ วิชาการ กีฬา  กิจรรมการแสดง ต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและเพื่อสังคม จนทำให้โรงเรียนบ้านช่องพลีประสบความสำเร็จเกินคาด

ภายใน 6 ปีได้รับรางวัลต่างๆมากมาย  เช่น    รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2554  โรงเรียนคู่หูทันตสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราชระดับภาคใต้   เป็นต้น ด้านกีฬา แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ประจำปี 2555 ที่จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านช่องพลี สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน  2 รายการ 1 รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองทีมชุดชาย สามารถเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ จังหวัดพิษณุโลก ในเดือนธันวาคม 2555 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น โรงเรียนบ้านบ้านช่องพลี สังกัด อบต.อ่าวนางได้รับการยอมรับ ทำให้มีหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียน  องค์กรต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานอย่างไม่ขาดสาย

เท่านั้นยังไม่พอ  อบต.อ่าวนางได้ขยายโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งด้วยกัน คือโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวนาง  ซึ่งทั้งสอง 2 แห่ง  มีนักเรียน 398 คน เพื่อวางรากฐานการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีพัฒนาการทางการศึกษาที่ดี  โดยเริ่มจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อด้วยระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา  ซึ่ง อบต.อ่าวนางมีครบในเรื่องการส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับความเท่าเทียม เทียบเท่าเด็กในตัวเมืองกระบี่ เพียงเพื่อหวังให้นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด อบต.อ่าวนาง สามารถสอบแข่งขันเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาระดับจังหวัดให้ได้ และมีความรู้ติดตัว

เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี การพัฒนาสังคม  ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นก็ดีจะขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เพราะทุกอย่าง อบต.ให้ฟรีหมด สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบถ้วน มีรถรับส่งเหมือนกับโรงเรียนใหญ่ๆในตัวเมือง อีกอย่างเป็นการยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นให้สูงขึ้น เพื่อวางรากฐานการศึกษาของชุมชนที่ดีรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคต

 


 หน้าหลัก 

 คอลัมน์ 

 ข่าวย้อนหลัง 

 รายงานพิเศษ 

 ติดต่อเรา 

   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
krabinews
29/5 ถ.ฤกษ์เกษม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 081-7199058
Email : krabinews17@hotmail.com